تبلیغ
تحت تاثیر انرژی ها در این دوره افکار پراکنده و مبهمی به سراغمان خواهند آمد.سعی کنید تا خود را ارام نگه دارید. موزیک ارامبخش یا مدیتیشن مفید خواهد بود.بهتر است به خودمان ارزش بدهیم . حوادث دریایی ممکن است بیشتر شود.احتمال مشکلات عضلانی بیشتر می شود.ممکن است احساس بی حسی بی حالی داشته باشیم.دیدن خواب هایی که از آینده خبر می اوردند بیشتر میشود

طالع جفت بودن ستاره

چگونگی حساب كردن طالع شخص و اينكه آيا دو نفر ستاره شان با هم هماهنگ و جفت است و ازدواج آنها با يكديگر مشكلی ندارد و ان شاء الله تا به آخر با هم زندگی خواهند نمود و يا اينكه برعكس، ستاره و طالعشان با هم جفت نيست و زندگي و ازدواج آنها با هم به احتمال زياد با موانع و مشكلات و قهر و آشتي پی درپی و بی مورد همراه خواهد بود را ميتوان به شرح زير توضيح داد.


اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و بعد بر عدد ۵ تقسیم می کنیم. ( مثال : مجموع نام و نام مادر آقای “احمدی”میشود ۲۵۰ و مجموع نام و نام مادر خانم “کریمی” که میخواهد با این آقا ازدواج کند ۷۴۵ میشود و مجموع این دو عدد ۹۹۵ میشود . حال با تقسیم این عدد بر ۵ جواب حاصل میشود ) ۱-اگر باقیمانده تقسیم ۱ یا ۳یا۵ شود این دو به هم می رسند وستاره آنها جفت می باشد و تا اخر عمر با هم زندگی می کنند. ۲-اگر با قی مانده تقسیم ۲ یا ۴ شود این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره انها جفت نمی باشد و تا اخر با هم زندگی نمی کنند.” ۳-اگر زمانی باقیمانده تقسیم صفر گردد معلوم می گردد که یک طرف از خانواده طرفین با ازدواج موافق نمی باشند و تا آخر زندگی خانواده طر فین همیشه با هم به طور قهر می باشند.

متنن بالا شرحی بود از نحوه کار، حال گوی بلورین بر اساس دستور العمل بالا که با جستجو در اینترنت در سایتهای بسیاری یافت می شود ، امکانی فراهم کرده است که عملیات مجاسبه به صورت غیر دستی انجام شود

ولی توجه کنید که سوالات و اشکالات پیرامون نحوه وارد کردن صحیح نام افراد بسیار است و با اشتباه وارد کردن نام ممکن است پاسخی کاملا بر عکس واقعیت بدست آورید

به عنوان مثال آیا حرفی که تشدید دارد دو بار باید حساب شود یا خیر یا اگر در شناسنامه کلمه سید بکار رفته، آن هم محاسبه می شود یا خیر و بسیاری از این سوالات

نکته مهم این است که اگر نام مادر فرد را نمی دانید به هیچ عنوان نام حوا را وارد نکنید، زیرا نتیجه درستی دریافت نمی کنید

در آخر مجدا یادآوری می شود که این قسمت بر اساس دستور العمل موجود جهت سهولت محاسبه برنامه نویسی شده است و گوی بلورین هیچ دانشی در این موضوع جهت رفع سوالات و ابهامات بوجود آمده ندارد، اگر به مشکلی بر خوردید در سایر سایتها جستجو نمایید، توجه نمایید حروف گ ، چ ، پ ، ژ محاسبه نمی شوندنام خود را عینا نام نوشته شده در شناسنامه وارد نمایید
نام مادر خود را عینا نام نوشته شده در شناسنامه وارد نمایید
     
نام شخص مورد نظر را عینا نام نوشته شده در شناسنامه وارد نمایید
نام مادر شخص را عینا نام نوشته شده در شناسنامه وارد نمایید
     


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع فروردین 1400

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند