نکات کلی طالع و هوروسکوپ


زمان آن رسیده تا کوله بارهایمان را سبک کنیم و از هر گونه درگیری احساسی که بار منفی دارد فاصله بگیریم تا فضا را برای دریافت انرژی تازه باز کنیم.تحت تاثیر تعامل خورشید و سترن به زودی ما متوجه بحران ها می شویم و این آگاهی مارا به سمت تخلیه کوله بارها هدایت می کند.انتظار یک طرفه شدن موضوعی که درباره آن شک و تردید داشتیم را باید داشته باشیم.
اینستاگرامبه گوی بلورین متفاوت ترین و بهترین سایت فال و طالع بینی و سرگرمی خوش آمدید

گوی بلورین هیچ مسئولیتی در قبال صحت و محتوای تبلیغات درج شده در سایت نداردو تبلیغات درج شده ارتباطی با سایت گوی بلورین ندارند

انواع سرگرمی و طالع بینی
طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال خرداد 1403

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند

آموزش جامع کف بینی

خط سرنوشت نشان دهنده علایق یا شغل شما می باشد.یک خط سرنوشت عمیق نشان دهنده زندگی ای هست که مسیری قوی را دنبال می کند که سرنوشت آن را تعیین کرده است.

خط موفقیت نشان دهنده استعداد ، محبوبیت و موفقیت شماست. اگر این خط را دارید به این معنی است که شما بسیار موفق خواهید بود