نکات کلی طالع و هوروسکوپ


زمان خوبی برای وقت گذرانی با دوستان ، ارتباط و صحبت درباره خواسته های قلبی ماست.تمایل به عشق ورزیدن و رفتن به طبیعت بیشتر می شود.زمان پاکسازی بسیار قدرتمندی است که خود را از هر آنچه اولویت ما نیست و وقت و انرژی مارا تلف می کند دور کنیم.سعی در بیان احساسات درونی کنیم چه به صورت مستقیم و چه به شکل غیر مستقیم.اما شرایط ممکن است مارا در نهوه ارتباط گرفتن دچار شک و تردید کند. در 15 و 16 اردیبهشت ماه گرفتگی در نشان عقرب داریم که ممکن است سخت باشد احتمال وقوع زمین لرزه در سطح جهان تحت انرژی های این ماه گرفتگی در 5 وروز قبل این تاریخ یا بعد آن بیشتر می شود
اینستاگرام


 
 
طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی و فال خرداد 1402

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند