تبلیغ
در این چند روز ،برخی بیماری ها بوجود می آیند یا اگر از قبل هستند شدت می یابند،مانند مشکلات گوارشی و شکمی،چشم و سر،دندان و استخوان. فعالیت اجتماعی در این روزها پر رنگتر می شود.احتمال آشفتگی های ناگهانی و غیر منتظره احساسی وجود دارد.امروز و فردا روز های اسانی نخواهند بود

طالع بینی ماهانه
طالع خردادخرداد

حل شدن یکسری از مشکلات-تصمیم جدید خانوادگی یا مخالفت-دریافت وام یا پول-ناراحتی و نگرانی- به روال افتادن برخی کارها-بوجود آمدن مسایل قانونی-صحبت با وکیل - مهاجرت یا اقدام برای آن-از بحث و لجبازی خودداری کنید-مشکلاتی در محیط کاری-اگر قصد شروع کاری را دارید بهتر است فعلا صبر داشته باشید-شادی خانوادگی-دلسردی احساسی-تمام شدن نا امیدی ها-تصمیمات نا درست

loading...
loading...
عروسک روسی
عروسک روسی

طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع خرداد

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند