طالع بینی ماهانه
طالع بینی ماهانه 12 بهمن تا 9 اسفندشهریور

 

برای افراد مجرد ، مسایل عاشقانه ، چیزی است که آنها خواستار آن هستند ، به عنوان مثال ، برای تحکیم روابط موجود ، که این امر می تواند منبع توازن برای آنها باشد.بنابر این احتمال ازدواج در بین مجردین متولد شهریور زیاد است.

در رابطه با سلامتی ، منبع های انرژی شما خسته می شوند.ممکن است هیچ انرژی ، هیچ اراده ای و هیچ شور و شوقی نداشته باشید.با این حال ، ستاره ها در این دوره به افرادی که می خواهند به اوضاع زندگی خود نظم دهند کمک خواهند کرد.آنها در کاستن استفاده مفرط در غذا ، الکل ، تنباکو ، قهوه یا مواد مخدر به شما کمک خواهند کرد.

از طریق یا راهی که انتظار آن را ندارید شانس به سراغتان خواهد آمد

loading...
loading...محل درج تبلیغ شما


600 * 300 px


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع بینی ماهانه 12 بهمن تا 9 اسفند

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند